เสาร์ 24 กุมภาพันธ์ 2024

การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

Attachments:
Download this file (คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมาย กองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf)คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมาย กองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf[ ]930 Kb
Download this file (คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายงาน สำนักปลัดอบต ลว 17 พฤษภาคม 2564 .pdf)คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายงาน สำนักปลัดอบต ลว 17 พฤษภาคม 2564 .pdf[ ]2006 Kb
Download this file (คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที สำนักปลัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf)คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที สำนักปลัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf[ ]2165 Kb
Download this file (คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf)คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf[ ]895 Kb
Download this file (คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf)คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf[ ]1239 Kb
Download this file (คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf)คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf[ ]1085 Kb
Download this file (คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่่ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf)คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่่ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf[ ]1271 Kb
Download this file (คำสั่ง การแบ่่งงานและการมอบหมายงาน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf)คำสั่ง การแบ่่งงานและการมอบหมายงาน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf[ ]1238 Kb
Download this file (คำสั่ง แต่งตั้งครู รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ลว 30 เมษายน 25)คำสั่ง แต่งตั้งครู รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ลว 30 เมษายน 25[ ]272 Kb
Download this file (คำสั่ง แต่งตั้งนายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ลว 5 ตุลาคม 2)คำสั่ง แต่งตั้งนายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ลว 5 ตุลาคม 2[ ]264 Kb
Download this file (คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ลว 9 พฤษภาคม 2565.pdf)คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ลว 9 พฤษภาคม 2565.pdf[ ]325 Kb
Download this file (คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ลว 9 พฤษภาคม 2565.pdf)คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ลว 9 พฤษภาคม 2565.pdf[ ]308 Kb
Download this file (คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ลว 1 ตุลาคม 2563.pdf)คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ลว 1 ตุลาคม 2563.pdf[ ]248 Kb
Download this file (คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ลว 9 พฤษภาคม 2565.pdf)คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ลว 9 พฤษภาคม 2565.pdf[ ]288 Kb
Download this file (คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดอบต ลว 1 ตุลาคม 2563.pdf)คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดอบต ลว 1 ตุลาคม 2563.pdf[ ]266 Kb
Download this file (คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดฯ ลว 9 พฤษภาคม 2565 .pdf)คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดฯ ลว 9 พฤษภาคม 2565 .pdf[ ]316 Kb
Download this file (คำสั่ง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองศึกษา ลว 2 )คำสั่ง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองศึกษา ลว 2 [ ]301 Kb
Download this file (คำสั่ง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักปลัดฯ รักษาราชการแทนในตำแหน่งปลัด ลว 30 เมษายน 2564 .)คำสั่ง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักปลัดฯ รักษาราชการแทนในตำแหน่งปลัด ลว 30 เมษายน 2564 .[ ]295 Kb
Download this file (คำสั่ง แต่่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ลว 9 พฤษภาคม 2565.pdf)คำสั่ง แต่่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ลว 9 พฤษภาคม 2565.pdf[ ]299 Kb
Download this file (คำสั่ง ให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ปลัด ลว 9 พฤษภาคม 2565 .pdf)คำสั่ง ให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ปลัด ลว 9 พฤษภาคม 2565 .pdf[ ]301 Kb
Download this file (คำสั่ง ให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ลว 9 พฤษภาคม 25)คำสั่ง ให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ลว 9 พฤษภาคม 25[ ]302 Kb
Download this file (คำสั่ง ให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ลว 9 พฤษภาคม 2565.p)คำสั่ง ให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ลว 9 พฤษภาคม 2565.p[ ]299 Kb
Download this file (คำสั่ง ให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง ลว 9 พฤษภาคม 2565.p)คำสั่ง ให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง ลว 9 พฤษภาคม 2565.p[ ]285 Kb
Download this file (คำสั่ง ให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด ลว 9 พฤษภาคม 2565.pdf)คำสั่ง ให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด ลว 9 พฤษภาคม 2565.pdf[ ]314 Kb
Download this file (สแกน0012.pdf)คำสั่งที่ 57/2566 การแบ่งงานและมอบหมายงาน สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2566 [ ]1481 Kb
Download this file (แบ่งงานและมอบหมายงาน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf)คำสั่ง การแบ่งงานและมอบหมายงาน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566[ ]1270 Kb

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030