ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2024

  

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

           เป็นการแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยมีการสรุปรายละเอียด ดังนี้ ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม  สรุปข้อมูลของผู้ัมีส่วนร่วม ผลจากการมีส่วนร่วม และการนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

 

 หรือ คลิกที่นี่ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030