สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.วัดเพลง

อาชีพ
     ประชากรส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง ร้อยละ ๙๕ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรองลงมา คือ อาชีพรับจ้าง อาชีพข้าราชการ ตามลำดับaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง


     alt  ร้านค้าย่อย 14  แห่ง
     alt  ร้านอาหาร 10  แห่ง
     alt  ทำขนมปัง   2  แห่ง
     alt  กะทิสด   1  แห่ง
     alt  สุราขาว   1  แห่ง
     alt  ซ่อมรถจักรยานยนต์   5  แห่ง
     alt  ซ่อมรถยนต์   5  แห่ง
     alt  ปะซ่อมยาง   1  แห่ง
     alt  ซ่อมโทรศัพท์มือถือ   1  แห่ง
     alt  ล้างอัดฉีด   1  แห่ง
     alt  ตึก/อาคาร/บ้าน (เช่า)   4  แห่ง
     alt  ร้านเสริมสวย   3  แห่ง
     alt  ร้านตัดผมชาย   2  แห่ง
     alt  ขายน้ำมันเชื้อเพลิง / แก๊ส   1  แห่ง
     alt  ขายน้ำแข็ง   2  แห่ง
     alt  ไม้แปรรูป   2  แห่ง
     alt  แปรรูปกากมะพร้าว   1  แห่ง
     alt  ค้าขายไม้กวาด   1  แห่ง
     alt  โรงเก็บข้าวสาร   1  แห่ง
     alt  โรงเก็บมะพร้าว   2  แห่ง
     alt  โรงเก็บสินค้า   1  แห่ง
     alt  ขายวัสดุก่อสร้าง   1  แห่ง
     alt  หล่อแบบเสา   1  แห่ง
     alt  ร้านถ่ายรูป   1  แห่ง

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

 

 หรือ คลิกที่นี่ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030