ข้อมูลอื่น ๆ อบต.วัดเพลง

มวลชนจัดตั้ง
       ลูกเสือชาวบ้าน  1  รุ่น
       กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  1  กลุ่ม
       กลุ่มอาชีพ  11  กลุ่ม
       กลุ่มผู้ใช้น้ำ  3  กลุ่ม
       กลุ่มอปพร. อบต.วัดเพลง  1  กลุ่ม  สมาชิก  19  คน จัดตั้ง ปี พ.ศ.2549ของที่ระลึก
      ท๊อฟฟี่โบราณ
           คุณซิ้วเกียว ลิขิตเสรีกุล 46 หมู่ที่ 3 บ้านคลองฝรั่ง ตำบลวัดเพลง
      ท๊อฟฟี่ถั่วกรอบ
           คุณชิโนรส รุจิรัตน์ 28/1 หมู่ที่ 4 บ้านวัดฝรั่ง ตำบลวัดเพลง
      ขนมเปี๊ยะ
           คุณพินิจ บุญสู ๖๐ หมู่ที่ ๔ บ้านวัดฝรั่ง ตำบลวัดเพลง
      กระยาสารททิพย์, น้ำพริกน้ำทิพย์
           ไพสิฐแอดวานซ์ฟูดส์ ๙๓ หมู่ที่ ๖ บ้านบึงท่าใหญ่ ตำบลวัดเพลง
      ขนมปัง
           หมู่ที่ 6 ตำบลวัดเพลง
      หมี่กรอบน้องอุ้ม
           คุณชูศรี สวรรคโลก หมู่ที่ 7 ตำบลวัดเพลง
      ชมพู่ทองสามสี
           คุณสมจิตร ทองสามสี 46 หมู่ที่ 8 บ้านบางนางสูญ ตำบลวัดเพลง
      วุ้นในลูกมะพร้าว
           คุณล้ง – คุณลี้ ทองสามสี ๔๗ หมู่ที่ ๘ บ้านบางนางสูญ ตำบลวัดเพลง
      น้ำมะพร้าวหอม
           คุณฉลวย ประภัสสิริ ๔๖ หมู่ที่ ๘ บ้านบางนางสูญ ตำบลวัดเพลง
      กลุ่มมะม่วงมันขุนศรีของดีอำเภอวัดเพลง
           อดีต (มะม่วงกำนันปุ้ย) ,ปัจจุบัน (มะม่วงนายกวัดเพลง)
           คุณสมศักดิ์ แซ่โล้ว 56 ,56/1 และ 56/2 หมู่ที่ 8 ตำบลวัดเพลง
      กล้วยลืมเบรค
           คุณปัทมาพร แก้วเลื่อนมา ๑๑ หมู่ที่ ๙ บ้านเพลง ตำบลวัดเพลง


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

 

 หรือ คลิกที่นี่ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030