คู่มือบริการประชาชน อบต.วัดเพลง

เป็นการแสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดเป็นบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร

 
Attachments:
Download this file (สแกน0215.pdf)คู่มือการบริการประชาชน[งานสวัสดิการสังคม การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ]703 Kb
Download this file (สแกน0216.pdf)คู่มือการบริการประชาชน[งานกองช่อง การอนุญาตปลูกสร้าง]1161 Kb
Download this file (สแกน0217.pdf)คู่มือการบริการประชาชน[งานชำระภาษีป้าย กองคลัง]733 Kb

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030