ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2024

  

รายงานสรุปผลผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง ที่มีรายละเอียด ประกอบด้วย

(1) จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(2) งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ(บาท)

(3) ปัญหา/อุปสรรค

(4) ข้อเสนอแนะ

 

แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

 

 หรือ คลิกที่นี่ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030